1. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 2. indisk mat

  indisk mat. Med de stora skillnader som föreligger i såväl religiösa som klimat- och odlingsmässiga förhållanden är det en grov förenkling att tala om ett indiskt kök som en enhet.

 3. diarré

  diarré, tillstånd med upprepade avföringar med lös konsistens.
 4. gamar

  gamar är rovfåglar som äter redan döda djur (as, kadaver).
 5. gonorré

  gonorré är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier och som smittar vid sexuell kontakt.
 6. kladd

  2kladd subst. ~et ORDLED: kladd-et
  Svensk ordbok
 7. kladda

  kladd`a verb ~de ~t ORDLED: kladd-ar SUBST.: kladdande; 2kladd
  Svensk ordbok
 8. kladd

  1kladd subst. ~en ~ar ORDLED: kladd-en
  Svensk ordbok
 9. kladdig

  kladd`ig adj. ~t ORDLED: kladd-ig
  Svensk ordbok
 10. epigrafik

  epigrafik, inskriftsforskning, den vetenskapsgren som har inskrifter, deras läsning, tolkning och publicering, som sitt verksamhetsfält.