1. knallgas

  knallgas, blandning av två volymdelar väte och en volymdel syre, som exploderar våldsamt vid antändning.
 2. knalle

  knalle var förr en kringresande försäljare från Sjuhäradsbygden i Västergötland.
 3. knallhatt

  knallhatt, äldre typ av tändhatt.
 4. knall

  1knall subst. ~en ~ar ORDLED: knall-en
  Svensk ordbok
 5. knall

  2knall adj., neutr. och plur. undviks
  Svensk ordbok
 6. knall-

  knall- förled
  Svensk ordbok
 7. knallkvicksilver

  knallkvicksilver, initialsprängämne som består av kvicksilver( II)fulminat, Hg(ONC) 2; se fulminater.
 8. knallpulver

  knallpulver, explosiv blandning av fosfor och kaliumklorat.
 9. knallapportör

  knallapportör, jägarterm för stående fågelhund eller apporterande hund som utan att invänta kommando ”rusar i skottet” för att apportera det påskjutna viltet.
 10. knalltransport

  knalltransport, vanlig men inte officiell benämning på disciplinär förflyttning, från en kriminalvårdsanstalt till en annan, av en intagen som misskött sig under avtjänande av fängelsestraff.