1. kneg

  kneg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kneg-et
  Svensk ordbok
 2. knegig

  kne`gig adj. ~t ORDLED: kneg-ig
  Svensk ordbok
 3. knega

  kne`ga verb ~de ~t ORDLED: kneg-ar SUBST.: knegande; kneg (till 1)
  Svensk ordbok
 4. knegare

  kne`gare subst. ~n äv. knegarn, plur. ~, best. plur. knegarna ORDLED: kneg-ar-en
  Svensk ordbok
 5. militärpsykologi

  militärpsykologi, tillämpning av den vetenskapliga psykologins metoder i militär verksamhet vid anpassning av personal till militära uppgifter och omvänt av vapen och vapensystem till personalen.
 6. kneken

  kne´ken subst., best. f. ORDLED: knek-en
  Svensk ordbok
 7. arbeta

  ar`beta verb ~de ~t ORDLED: arbet-ar SUBST.: arbetande; arbete (till 1 och 2)
  Svensk ordbok