1. kniv

  kniv består av ett blad med en ten, tånge, instucken i ett skaft; det förtjockade partiet mellan blad och tånge benämns mitra.

 2. långa knivarnas natt

  långa knivarnas natt, benämning på den nazistiska mordaktionen 30 juni 1934 mot ledningen av de egna stormtrupperna SA.

 3. knivig

  kni`vig adj. ~t ORDLED: kniv-ig
  Svensk ordbok
 4. osthyvel

  osthyvel, hushållsredskap som används för att skära ost i tunna skivor.
 5. apostel

  apostel är enligt Bibeln en person som Jesus sänt ut för att sprida hans budskap.
 6. koppar

  koppar är en metall som har låg smältpunkt.
 7. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.

 8. retuschering

  retuschering, retusch, traditionellt manuell bearbetning med penna, pensel, kniv och liknande för att ta bort eller dölja skador på negativ, fotografiska pappersbilder eller typografiska original.
 9. giljotin

  giljotin är ett avrättningsredskap för halshuggning.
 10. tromb

  tromb, sky­drag, sammanfattande benämning på våldsamma atmosfäriska virvlar med diameter från ett tiotal meter upp till någon kilometer.