1. kompromiss

  kompromiss, inom folkrätten avtal mellan två stater att anlita skiljedom för att lösa en tvist.
 2. kompromissa

  kompromiss´a verb ~de ~t ORDLED: kom-pro-miss-ar SUBST.: kompromissande
  Svensk ordbok
 3. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.

 4. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.
 5. Kubakrisen

  Kubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 6. federalism

  federalism, idén att en stat bör organiseras som ett förbund av delstater, en förbundsstat.

 7. Georges Jacques Danton

  Danton, Georges Jacques, född 26 oktober 1759, död 5 april 1794, fransk revolutionspolitiker.
 8. parti

  parti, eller politiskt parti, är människor med ungefär samma åsikter som har gått ihop för att arbeta inom politiken.
 9. utrikespolitik

  utrikespolitik, en stats politik gentemot andra stater.
 10. Karl X Gustav

  Karl X Gustav, Carl X Gustaf, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, kung av Sverige från 1654, son till pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina.