1. konklusion

  konklusion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kon-klus-ion-en
  Svensk ordbok
 2. slutsats

  slutsats, konklusion , den sats eller det påstående vars sanning man sluter sig till i en slutledning.
 3. slutledning

  slutledning, akt eller tankeoperation varigenom man på grundval av sanningen hos ett eller flera påståenden, s.k. premisser, får kännedom om (sluter sig till) sanningen hos ett nytt påstående, slutsatsen eller konklusionen.
 4. praktisk slutledning

  praktisk slutledning, slutledning i vilken konklusionen är praktisk och minst en premiss är teoretisk.
 5. felslut

  felslut, oriktig slutledning eller bevisföring.
 6. Jokum Rohde

  Rohde, Jokum, född 1970, dansk dramatiker och författare.
 7. klausul

  klausu´l subst. ~en ~er ORDLED: klausul-en
  Svensk ordbok
 8. konkludera

  konklude´ra verb ~de ~t ORDLED: kon-klud-er-ar SUBST.: konkluderande; konklusion
  Svensk ordbok