1. kopiera

  kopie´ra verb ~de ~t ORDLED: kopi-er-ar SUBST.: kopierande, kopiering
  Svensk ordbok
 2. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 3. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 4. replikation

  replikation, duplicering av en DNA-molekyl till två kopior.
 5. mitos

  mitos, delning av en cell och dess cellkärna i två genetiskt identiska dotterceller.

 6. mutation

  mutation, bestående förändring i det genetiska materialet vilken överförs till kommande cellgenerationer.

 7. cellcykel

  cellcykel, celldelningscykel, process genom vilken eukaryota celler (alla celler utom bakterier och arkéer) omväxlande växer i storlek och delar sig i två.

 8. celldelning

  celldelning, process då en cell delas i två dotterceller.
 9. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 10. DNA-polymeras

  DNA-polymeras, enzym som kopierar DNA till mer DNA.