1. kor

  kor, ursprungligen den del av en kyrkobyggnad där kören hade sin plats.
 2. kors

  kors, två linjer som skär varandra, vanligen i rät vinkel.
 3. England

  England är ett delområde i Storbritannien.
 4. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 5. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 6. katt

  katt, tamkatt, Felis catus, art i familjen kattdjur.

 7. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 8. apostel

  apostel är enligt Bibeln en person som Jesus sänt ut för att sprida hans budskap.
 9. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 10. helig ko

  helig ko, något som inte får överges eller offras.