1. krevad

  krevad, den explosion som inträffar då en projektils krutladdning exploderar och driver ut kulor eller rök- eller lyskroppar.
 2. krevad

  kreva´d subst. ~en ~er ORDLED: krev-ad-en
  Svensk ordbok
 3. krevadkarbin

  krevadkarbin, grovkalibrigt övningsvapen som används för att simulera eget eller fientligt artilleris luftbrisadeld.
 4. brisad

  brisad inträffar då en granat eller bomb detonerar.
 5. Litauen

  Litauen, stat vid Östersjön.

 6. krevera

  kreve´ra verb ~de ~t ORDLED: krev-er-ar SUBST.: kreverande, krevering; krevad
  Svensk ordbok
 7. brisad

  brisa´d subst. ~en ~er ORDLED: bris-ad-en
  Svensk ordbok
 8. explosion

  explosion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ex-plos-ion-en
  Svensk ordbok
 9. detonation

  detonation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: de-ton-at-ion-en
  Svensk ordbok