1. krevera

  kreve´ra verb ~de ~t ORDLED: krev-er-ar SUBST.: kreverande, krevering; krevad
  Svensk ordbok
 2. krevad

  krevad, den explosion som inträffar då en projektils krutladdning exploderar och driver ut kulor eller rök- eller lyskroppar.
 3. ammunition

  ammunition, materiel för skadeverkan samt materiel som vid utbildning ersätter sådan materiel.
 4. eklatera

  eklate´ra verb ~de ~t (eklatt) ORDLED: eklat-er-ar SUBST.: eklaterande, eklatering
  Svensk ordbok
 5. krevad

  kreva´d subst. ~en ~er ORDLED: krev-ad-en
  Svensk ordbok
 6. diskrepans

  diskrepans [-aŋ´s el. -an´s] subst. ~en ~er ORDLED: dis-krep-ans-en
  Svensk ordbok
 7. brisera

  brise´ra verb ~de ~t ORDLED: bris-er-ar SUBST.: briserande, brisering; brisad
  Svensk ordbok
 8. krepera

  krepe´ra verb ~de ~t ORDLED: krep-er-ar SUBST.: kreperande, krepering
  Svensk ordbok
 9. explodera

  explode´ra verb ~de ~t ORDLED: ex-plod-er-ar SUBST.: exploderande, explodering; explosion
  Svensk ordbok