1. kulram

  kulram, räknehjälpmedel, se abakus.
 2. kulram

  ku`lram subst. ~en ~ar ORDLED: kul--ram-en
  Svensk ordbok
 3. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 4. abakus

  abakus, ursprungligen benämning på ett enkelt men effektivt räkneinstrument, bestående av ett plant underlag (räknebräde, räknebord, räkneduk) med parallella värdefält eller värdelinjer, längs vilka räknepjäser kan placeras eller flyttas.

 5. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 6. babysitter

  babysitter [bäj´bi-] subst. ~n, plur. ~ el. ~s ORDLED: baby--sitt-ern
  Svensk ordbok
 7. abakus

  abakus [a´-, ab´- el. a`-] subst. ~en ~er ORDLED: abak-us-en
  Svensk ordbok
 8. ram

  1ram subst. ~en ~ar ORDLED: ram-en
  Svensk ordbok