1. Lagrangepunkt

  Lagrangepunkt, jämviktspunkt i trekropparsproblemet.
 2. lagra

  la`gra verb ~de ~t ORDLED: lagr-ar SUBST.: lagrande (till 1), lagring (till 1)
  Svensk ordbok
 3. kloroplast

  kloroplast, plastid innehållande klorofyll.
 4. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 5. stärkelse

  stärkelse är en kolhydrat som består av tusentals molekyler av sockerarten glukos.
 6. Lagrange-koordinater

  Lagrange-koordinater (efter Joseph Louis Lagrange), materiella koordinater, i kontinuummekaniken koordinater som tänks fästa i materialet och således medföljer vid deformationen.
 7. Lagrange-interpolation

  Lagrange-interpolation, interpolationsförfarande som innebär att man konstruerar ett polynom med gradtalet n–1 genom n olika givna punkter.
 8. Lagrange-multiplikator

  Lagrange-multiplikator, matematiskt hjälpmedel för lösning av extremvärdesproblem med bivillkor.
 9. Lagrange-töjning

  Lagrange-töjning , mått på godtyckligt stor lokal deformation i ett kontinuum.
 10. La Granja

  La Granja, slotts- och parkanläggning i Segovia, Spanien, uppförd i barockstil under 1700-talets första hälft av Filip V.