1. lathet

  lathet, det att vara lat, lättja.
 2. latens

  latens (av nylat. latentia, bildning till latent), egenskapen att vara latent.
 3. lex lata

  lex lata, ’den lag som har stiftats’.
 4. locus

  locus, lokus, term inom biologi och medicin som uttrycker en bestämd plats, t.ex. ett läge på en kromosom (jämför allel).
 5. Bertolt (Bert) Brecht

  Brecht, Bertolt (Bert), född 10 februari 1898, död 14 augusti 1956, tysk lyriker, dramatiker och regissör, ett av de största namnen inom 1900-talets teater.

 6. laterna magica

  laterna magica var en apparat som man förr kunde visa bilder med.
 7. bön

  bön, den religiösa människans omedelbara form för gudsumgänge eller förbindelse med den eller de högre makter som styr hennes liv och bestämmer hennes öde.
 8. epos

  epos, den viktigaste kategorin i bunden form inom den äldre berättarkonsten, företrädd på flertalet håll där ett litteraturspråk utvecklats.
 9. homo oeconomicus

  homo oeconomicus, den uteslutande ekonomiskt beräknande människan, modellperson, främst i klassisk nationalekonomi, för att illustrera konsekvenser av handlande utifrån egenintresse och vinstbegär.
 10. Vilhelm II

  Vilhelm II (tyska Wilhelm II.), född 27 januari 1859, död 4 juni 1941, tysk kejsare och kung av Preussen 1888–1918, son till kejsar Fredrik III.