1. ledsen

  ledsen [les`- äv. le`ds-] adj. ledset ledsna äv. lessen [les`-] lesset lessna ORDLED: ledsn-are, lessn-are
  Svensk ordbok
 2. regeletik

  regeletik handlar om att göra rätt genom att följa regler.
 3. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 4. depression

  depression är en psykisk sjukdom som innebär att man känner sig mycket nedstämd.
 5. sexualitet

  sexualitet är ett grundläggande behov hos människor att söka kärlek, kontakt, värme och närhet.

 6. autism

  autism är en funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att ta hand om information.
 7. presens

  presens, ett finit tempus vars grundbetydelse är nutid, dvs. tid som till någon del sammanfaller med talögonblicket.
 8. affektintoning

  affektintoning, känslomässigt samspel mellan människor, speciellt små barn och deras föräldrar, där barnet lär sig skilja mellan sina egna och andras känslor, mellan sig själv och andra.
 9. röst

  röst, ljudvågor som bildas genom stämbandens svängningar i människans struphuvud.
 10. Wolf Erlbruch

  Wolf Erlbruch är en illustratör och författare från Tyskland.