1. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 2. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 3. lydelse

  ly`delse subst. ~n ~r ORDLED: lyd-els-en
  Svensk ordbok
 4. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 5. departement

  departement är i Sverige olika avdelningar som lyder under regeringen, till exempel Utrikesdepartementet.

 6. Storbritannien

  Storbritannien är ett land i västra Europa.

 7. Indokina

  Indokina, benämning på tidigare Franska Indokina (slutet av 1800-talet till 1949), omfattande nuvarande Kambodja, Laos och Vietnam.

 8. Freja

  Freja, Fröja, fornnordisk fruktbarhetsgudinna, Frejs kvinnliga motsvarighet och liksom Frej barn till Njord i dennes syskonäktenskap, ett vanligt bruk bland vanerna.

 9. Koranen

  Koranen, arabiska al-Qurūān, muslimernas heliga bok som enligt traditionen givits till Muhammed av ängeln Jibril (Gabriel).

 10. riksdagen

  riksdagen är Sveriges folkrepresentation, det vill säga de som företräder det svenska folket.