1. mull

  mull, humusform där främst daggmaskar bidrar till en effektiv omblandning och aggregatbildning av humus och mineralpartiklar.
 2. mullvad

  mullvad, Talpa europaea, art i familjen mullvadsdjur.
 3. Mull

  Mull ö i Inre Hebriderna väster om Skottland, Storbritannien; 910 km 2, 2 200 invånare (2001).
 4. mullvadssalamandrar

  mullvadssalamandrar, Ambystomatidae, familj stjärtgroddjur med ca 30 arter som förekommer i stora delar av Nordamerika.
 5. mullvadssyrsor

  mullvadssyrsor, Gryllotalpidae, familj hopprätvingar som har världsvid utbredning i varma trakter och omfattar ca 50 arter, varav en i sydligaste Sverige, mullvadssyrsa (jordkräfta, Gryllotalpa gryllotalpa), som blir 5 cm lång.
 6. mulla

  mulla, titel för islamiska lärde, lärare och teologer ( ulama), särskilt vanlig inom shia (där känns en mulla igen på sin turban, sin vida fotlånga kaftan och sitt skägg); oftast om teologer av lägre rang som dock fått viss utbildning vid en madrasa – därför ibland nedsättande.
 7. mullbänk

  mullbänk, jord- och stenfyllning som förr lades längs stenfoten och väggens nedre del på boningshus på landsbygden för att hindra drag och förbättra isoleringen mot kyla; eller lång jordfylld bänk som i samma syfte placerades längs väggen inuti stugan och samtidigt kunde fungera som sitt- och liggplatser.
 8. mullvadsdjur

  mullvadsdjur, Talpidae, familj insektsätare med ca 30 arter på norra halvklotet, de flesta i Asien.
 9. mullbärsväxter

  mullbärsväxter, Moraceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 3 000 arter, huvudsakligen träd eller buskar.
 10. Mulla Mustafa al-Barzani

  al-Barzani, Mulla Mustafa, arabiska Mullā Muṣṭafā al-Bārzānī, född ca 1900, död 1979, irakisk-kurdisk gerillaledare.