1. magasinera

  magasine´ra verb ~de ~t ORDLED: magas-in-er-ar SUBST.: magasinerande, magasinering
  Svensk ordbok
 2. Amazonfloden

  Amazonfloden, portugisiska Rio Amazonas, spanska Río Amazonas, flod i Sydamerika, världens största avseende såväl längd som vattenrikedom.

 3. tagghudingar

  tagghudingar, Echinodermata, stam marina djur med ca 6 600 nutida arter i alla hav, varav 80 vid svenska västkusten.
 4. suckulent

  suckulent, växt med tjocka, köttiga blad ( bladsuckulent) eller stammar ( stamsuckulent); i sistnämnda fall saknas blad helt eller är mer eller mindre reducerade.
 5. vattenmagasin

  vattenmagasin, vattenreservoar, regleringsmagasin, i regel en konstgjord vattensamling som dämts upp i en flod (t.ex. Nassersjön i Nilen) eller i en mindre å (t.ex. en kvarndamm) för att magasinera vatten en längre eller kortare tid; se vattenreglering.
 6. recession

  recession, inom hydrologin den avtagande vattenföringen som följer efter en flödestopp i ett vattendrag och som är ett uttryck för den successiva tömningen av allt djupare magasinerat grundvatten i avrinningsområdet.
 7. Priamos skatt

  Priamos skatt, benämning på ett skattfynd från Troja i nuvarande Turkiet, gjort av Heinrich Schliemann i maj 1873.
 8. blixt

  blixt, konstljuskälla vid fotografering i otillräckligt naturligt ljus.
 9. repertorium

  repertorium, förteckning över eller sakregister till t.ex. boksamlingar eller magasinerade samlingar och skatter av olika slag.
 10. Consus

  Consus, romersk gud som skyddade skörden när den bärgats och ’gömts’ i förråden.