1. Matteusevangeliet

  Matteusevangeliet, egentligen Evangelium enligt Matteus, det första av de s.k. synoptiska evangelierna i Nya Testamentet.
 2. Black Lives Matter

  Black Lives Matter, global opinionsrörelse med ursprung i USA vars syfte är att synliggöra polisvåld och rasism.

 3. Matteus

  Matteus, evangelist, enligt den kyrkliga traditionen identisk med den Matteus som var en av Jesu tolv huvudlärjungar (se de tolv) och apostel.
 4. Matterhorn

  Matterhorn är en bergstopp i Alperna, närmare bestämt i Penninska alperna på gränsen mellan Schweiz och Italien.
 5. Matteus

  Matteus, mansnamn, latinsk form av grekiska Matthaîos, via arameisk-hebreiska Mattai (jämför Mattias).
 6. Matteus JP Bank AB

  Matteus JP Bank AB, tidigare affärsbank bildad 1999 genom samgående mellan Matteus AB och JP Bank AB.
 7. Matteo Ricci

  Ricci, Matteo, 1552–1610, italiensk jesuit och Kina-missionär.
 8. matte

  1matt`e subst. ~n ORDLED: matt-en
  Svensk ordbok
 9. matte

  2matt`e subst. ~n mattar ORDLED: matt-en
  Svensk ordbok
 10. matte

  3matte äv. mate, maté [mat`e äv. mate´] subst. ~t ORDLED: mat(t)-et, mat-ét
  Svensk ordbok