1. mejla

  mej`la verb ~de ~t ORDLED: mejl-ar SUBST.: mejlande
  Svensk ordbok
 2. dator

  dator är en maskin som hanterar och ändrar data, alltså information.

 3. internet

  internet är ett internationellt nätverk som datorer kan utbyta information genom.

 4. e-post

  e-post, e-brevmejl, datorpost eller elektronisk post, system för sändning av meddelanden mellan datoranvändare; begreppet avser även själva meddelandena.

 5. informationssystem

  informationssystem, system som behandlar, dvs. insamlar, bearbetar, lagrar och distribuerar information.
 6. mejl

  mejl, se e-post.
 7. bredbandskommunikation

  bredbandskommunikation, i dagligt tal bredband, överföring av till exempel data, bild eller video över ett kommunikationsnät som medger möjligheter till höghastighetskommunikation.

 8. mejl

  mejl subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en
  Svensk ordbok
 9. elektronisk post

  elektronisk post, e-mail, mejl, system för sändning av meddelanden mellan datoranvändare, se e-post.
 10. brandvägg

  brandvägg (engelska firewall), i datorsammanhang en säkerhetsmekanism som förhindrar oönskad tillgång till delar av internet.