1. misslynt

  miss`lynt [kort el. långt y] adj., neutr. ~ ORDLED: miss--lyn-ta
  Svensk ordbok
 2. Jona

  Jona, huvudpersonen i Jonas bok, en av profetböckerna i Gamla Testamentet.
 3. surmulen

  su`rmulen adj. surmulet surmulna ORDLED: sur--mulen
  Svensk ordbok
 4. groll

  groll [grål´] subst. ~et ORDLED: groll-et
  Svensk ordbok
 5. förargad

  förargad [-ar´j-] adj. förargat ORDLED: för-arg-ad
  Svensk ordbok
 6. mops

  mops [måp´s] subst. ~en ~ar ORDLED: mops-en
  Svensk ordbok
 7. törnskata

  tö`rnskata subst. ~n törnskator ORDLED: törn--skat-an
  Svensk ordbok
 8. sur

  sur adj. ~t
  Svensk ordbok