1. modifikationer

  modifikationer, kemiskt begrepp som främst avser två typer av olikheter nämligen polymorfi och allotropi.
 2. modifikation

  modifikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: modi-fik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. diamant

  diamant, modifikation av grundämnet kol.
 4. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 5. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 6. cellulosa

  cellulosa, den viktigaste beståndsdelen i cellväggarna i alla växter, och det vanligaste organiska ämnet i naturen.
 7. estetik

  estetik, en term som används i många, delvis besläktade, betydelser inom filosofi, konst, litteratur etc.
 8. tungmetall

  tungmetall, metall eller legering med densitet högre än 4 500–5 000 kg/m 3 till skillnad från lättmetall, som har lägre densitet.
 9. grafit

  grafit, mineral som utgör en modifikation av grundämnet kol.

 10. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.