1. mottaglig

  mo`ttaglig adj. ~t ORDLED: mot--tag-lig
  Svensk ordbok
 2. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 3. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 4. Malala Yousafzai

  Yousafzai, Malala, född 12 juli 1997, pakistansk bloggare och aktivist för flickors och kvinnors rätt till utbildning, mottagare av Nobels fredspris 2014.
 5. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 6. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 7. Tora

  Tora, judisk benämning på allt det som uppfattas som Guds undervisning till sitt folk.

 8. receptor

  receptor, mottagare, term med bred biologisk och medicinsk betydelse som åsyftar dels enskilda celler eller grupper av celler, dels speciella molekyler på cellers yta eller i deras inre, vilkas uppgift är att fånga upp och överföra signaler, antingen utifrån (exteroceptorer) eller från kroppens inre (interoceptorer).
 9. immunitet

  immunitet, inom biologin egenskapen att inte vara mottaglig för infektion av viss infektionssjukdom orsakad av virus, bakterie eller eukaryot organism.
 10. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.