1. namnge

  nam`nge äv. nam`ngiva verb namngav, namngett el. namngivit, namngiven namngivna, pres. namnger äv. namngiver ORDLED: namn--giv-it SUBST.: namngivande, namngivning
  Svensk ordbok
 2. pandemi

  pandemi, epidemi, vanligen av infektionssjukdom, som sprids över världsdelar.

 3. Kinas kommunistiska parti

  Kinas kommunistiska parti, KKP, det styrande partiet i Folkrepubliken Kina sedan 1949.

 4. bromtymolblått

  bromtymolblått, BTB, kemisk substans som används som indikator på surhetsgrad, pH.

 5. hierarkiska systemet

  hierarkiska systemet är ett system som används inom biologin där de levande varelserna ordnas och namnges efter hur de är släkt med varandra.
 6. storm

  storm, vindstyrka 10 enligt Beaufortskalan.
 7. Adam

  Adam, den första människan enligt Bibeln.
 8. vin

  vin, enligt alkohollagen (2010:1622) en alkoholdryck som framställts genom jäsning av druvor eller druvsaft samt sådant vin som i framställningen har tillsatts sprit framställd av vinprodukter och som har en alkoholhalt som inte överstiger 22 volymprocent.

 9. generiska läkemedel

  generiska läkemedel, generiska läkemedelsprodukter, synonympreparat, benämning på kopior av godkända läkemedelsprodukter.
 10. URI

  URI, engelska uniform resource identifier, sträng som identifierar en resurs på internet.