1. noga

  2no`ga adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. noga

  1no`ga adv.
  Svensk ordbok
 3. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 4. Nogales

  Nogales, stad i norra Mexiko; för belägenhet se landskarta Mexiko.

 5. nogaier

  nogaier, ett turkfolk, som enligt 2002 års folkräkning uppgick till 90 700 i Ryssland.

 6. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 7. nebulosa

  nebulosa, moln av gas eller stoft som förekommer i rymden mellan stjärnorna eller som diffust hölje kring vissa stjärnor.
 8. propaganda

  propaganda innebär att man försöker påverka människor att tänka, tycka och göra på ett visst sätt.
 9. konsekvensetik

  konsekvensetik, effektetik, teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med utgångspunkt i värdet hos dess konsekvenser, vanligen relativt värdena hos alternativens konsekvenser.

 10. kromosom

  kromosom är en struktur som finns i celler och som innehåller arvsmassa, alltså gener.