1. not

  not, teckensymbol för en ton.
 2. not

  not, note, inom folkrätten ett skriftligt meddelande som skickas från en utländsk ambassad till utrikesdepartementet i det land där ambassaden ligger eller tvärtom.
 3. not

  not, nåt, en kantsida av en längsgående, hyvlad fördjupning i en bräda eller liknande, avsedd att fogas samman med ett utstående parti (fjäder) på en intilliggande brädas.

 4. Notre-Dame

  Notre-Dame, katedral i Paris, grundad 1163.

 5. notarie

  notarie, i olika sammanhang använd och därför oprecis titel för en – i regel juridiskt utbildad – tjänsteman eller fri yrkesutövare.
 6. not

  not, fiskeredskap där fisken stängs inne med hjälp av en småmaskig nätduk som dras in mot land eller mot ett fartyg på öppet vatten.
 7. notation

  notation, system att notera i skrift med användande av konventionella tecken som ges speciell innebörd eller av en speciell teckenuppsättning.

 8. notsystem

  notsystem, fem (i koralnotskrift fyra) parallella horisontella notlinjer där på linjer och mellanrum nottecken anger tonerna inom det västerländska diatoniska tonförrådet.
 9. notkrisen

  notkrisen, benämning på den diplomatiska förveckling som ägde rum i samband med den finländska presidentvalskampanjen 1961–62.
 10. NOT-krets

  NOT-krets, logisk krets vars utgång inte är 1 (dvs. vars utgång är 0) om ingången är 1.