1. nyans

  nyans innebär en liten skillnad i färg.
 2. nyans

  nyans [nyaŋ´s el. nyan´s] subst. ~en ~er ORDLED: ny-ans-en
  Svensk ordbok
 3. nyansering

  nyansering, i färgtekniken, se färgbrytning.
 4. nyanställningsblockad

  nyanställningsblockad, facklig stridsåtgärd som innebär att arbetsgivare avstängs från att nyanställa personal.
 5. Luxemburg

  Luxemburg, stat i västra Europa.

 6. Moldavien

  Moldavien, stat i sydöstra Europa.

 7. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 8. nyanseringstecken

  nyanseringstecken [nyaŋse`r- el. nyanse`r-] subst. nyanseringstecknet, plur. ~, best. plur. nyanseringstecknen ORDLED: ny-ans-er-ings--teckn-et
  Svensk ordbok
 9. nyansering

  nyansering [nyaŋse´r- el. nyanse´r-] subst. ~en ~ar ORDLED: ny-ans-er-ing-en
  Svensk ordbok
 10. nyanställa

  ny`anställa verb nyanställde nyanställt, pres. nyanställer ORDLED: ny--an-ställ-er SUBST.: nyanställande, nyanställning
  Svensk ordbok