1. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och regionernas verksamhet.

 2. offentlig

  offentlig, allmän, tillgänglig för allmänheten; som avser verksamhet eller material som berör alla i ett samhälle; som avser statlig och kommunal förvaltning.
 3. offentlig sektor

  offentlig sektor, se offentliga sektorn.
 4. offentlig makt

  offentlig makt, den makt som utövas av de offentliga organen och som i demokratin utgår från folket.

 5. offentlighetsprincipen

  offentlighetsprincipen, grundläggande princip för svensk rättskipning och offentlig förvaltning.

 6. offentlig rätt

  offentlig rätt, de delar av rättsordningen som gäller det allmänna, t.ex. stat och kommun, dess organisation, arbetssätt och förhållande till de enskilda.
 7. offentlig försvarare

  offentlig försvarare, sådan försvarare som utses av rätten.
 8. offentligt rum

  offentligt rum, del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, torg och parker.
 9. offentlig förvaltning

  offentlig förvaltning, organisation som bereder och/eller verkställer de politiska besluten.
 10. offentlig konst

  offentlig konst, offkonst, konstverk avsedda för och ofta utförda direkt i miljöer där allmänheten regelmässigt har tillträde.