1. ointressant

  o`intressant adj., neutr. ~ ORDLED: o--intr-ess-ant
  Svensk ordbok
 2. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 3. Demokritos

  Demokritos från Abdera, ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (jämför atomlära).
 4. syntes

  syntes, inom kemin benämning på procedur att framställa en definierad kemisk förening.
 5. Gustave Flaubert

  Flaubert, Gustave, född 12 december 1821, död 8 maj 1880, fransk författare.
 6. haiku

  haiku, japansk versform, bestående av 17 mora, något missvisande översatt till stavelser.

 7. Luigi Galvani

  Galvani, Luigi, född 9 september 1737, död 4 december 1798, italiensk läkare och naturforskare, berömd som galvanismens upptäckare.
 8. oxoniumjon

  oxoniumjon, det av IUPAC rekommenderade namnet för H 3O +, den jon som bildas då en syra reagerar med vatten och som ger lösningen sura egenskaper.
 9. snöflinga

  snöflinga (engelska snowflake), begrepp som används för att beskriva en meningsmotståndare som lättkränkt.

 10. stadsmål

  stadsmål, stadsspråk, det mest genuina lokalspråket eller de varierande språkarterna i en stad.