1. p-piller

  p-piller, preventivmedel för kvinnor.
 2. Edwin P. Hubble

  Hubble, Edwin Powell, 1889–1953, amerikansk astronom, från 1919 forskare på Mount Wilson-observatoriet.
 3. p-stav

  p-stav, preventivmedel för kvinnor.
 4. p-dopning

  p-dopning, dopning av halvledare med acceptorer, vilket innebär att den elektriska strömledningen sker med s.k. hål, som har positiv laddning (p).
 5. Samuel P. Huntington

  Huntington, Samuel Phillips, 1927–2008, amerikansk statsvetare, professor vid Harvard University.

 6. p-spruta

  p-spruta är ett preventivmedel som kvinnor använder för att inte bli gravida efter ett samlag.
 7. Marsha P. Johnson

  Johnson, Marsha P., ursprungligen Malcolm Michaels Jr, 1945–92, amerikansk HBTQ+-aktivist och dragqueenartist. 

 8. P J Harvey

  Harvey, Polly Jean, född 1969, brittisk sångerska, gitarrist och kompositör.

 9. p

  p, egentligen p, beteckning med reservbeteckningen p e för elektriskt dipolmoment; SI-enhet coulombmeter (Cm).
 10. P

  P, egentligen P, beteckning för elektrisk polarisation; SI-enhet coulomb per kvadratmeter (C/m 2).