1. parasit

  parasit, organism som utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad, dock normalt utan att den senare dödas.
 2. parasitism

  parasitism, förhållandet att en organism utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad.

 3. parasitoid

  parasitoid, organism som lever av en annan organisms vävnad (inuti eller utanpå) och slutligen äter upp och dödar värdorganismen.
 4. parasitologi

  parasitologi, läran om parasiter, parasitism och parasitsjukdomar, i första hand hos människa och djur.
 5. parasitsjukdomar

  parasitsjukdomar, sjukdomar som orsakas av parasiter, dvs. av protozoer, leddjur och maskar.
 6. parasit

  parasi´t subst. ~en ~er ORDLED: para-sit-en
  Svensk ordbok
 7. parasitflugor

  parasitflugor, Tachinidae , familj flugor som har världsvid utbredning och omfattar ca 6 000 arter, varav ca 300 i Sverige.
 8. parasitväxtsteklar

  parasitväxtsteklar, Orussidae , familj växtsteklar som har världsvid utbredning och omfattar ca 75 arter.
 9. parasitmalar

  parasitmalar, annat namn på fiskfamiljen trådmalar.
 10. parasitmyra

  parasitmyra, Anergates atratulus, art i insektsfamiljen myror.