1. passadvind

  passadvind, detsamma som passad.
 2. passad

  passad, passadvind, benämning på vindar över de tropiska oceanerna.
 3. passagerarfartyg

  passagerarfartyg, fartyg byggt för betalande passagerare.
 4. passa

  passa, jägarterm för att ta ut inälvorna ur ett skjutet vilt.
 5. passare

  passare, cirkelpassare, ställbart ritverktyg bestående av två skänklar försedda med spets respektive ritstift, vilka kan ställas in med olika avstånd till varandra.
 6. passage

  passage, rörelse i dressyrridning där hästen går i en långsam, samlad trav med höga, taktmässiga benlyft och tydligt vilande i steget.
 7. passage

  passage, musikterm: virtuost parti i ett stycke instrumentalmusik, vanligen sekvenser av skalor eller arpeggiofigurer.
 8. Passagearbetet

  Passagearbetet, alternativ titel på Walter Benjamins livsverk Paris, 1800-talets huvudstad.
 9. passagerit

  passagerit, detsamma som övergångsrit.
 10. passacaglia

  passacaglia, musikterm använd sedan 1600-talet med skiftande betydelser.