1. passagerare

  passagerare [-ʃe`-] subst. ~n äv. passagerarn, plur. ~, best. plur. passagerarna ORDLED: pass-ag-er-ar-en
  Svensk ordbok
 2. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.

 3. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 4. Titanic

  Titanic hette fartyget som gick under i världens säkert mest kända fartygsolycka, på kvällen den 14 april 1912.
 5. tyngd

  tyngd eller tyngdkraft är en kraft som verkar på en kropp och som till sin storlek bestäms av gravitationen eller accelerationen.
 6. genterapi

  genterapi, genkirurgi, ingrepp i arvsmassan i syfte att reparera en skadad gen eller återställa normal funktion.
 7. cykel

  cykel, äldre benämning velociped, fordon med traditionellt två hjul efter varandra samt tramp- eller vevanordning som framdrivs med muskelkraft.

 8. Mayflower

  Mayflower, engelskt segelfartyg som 1620 förde de 102 s.k. pilgrimsfäderna från Plymouth i England till Cape Cod i Massachusetts, Nordamerika.

 9. tyngdlöshet

  tyngdlöshet, benämning på ett tillstånd av fritt fall.
 10. elflygplan

  elflygplan,  flygplan med fasta vingar och strömförsörjning med batterier eller bränsleceller samt hybrider av dessa.