1. pollen

  pollen, frömjöl, ståndarmjöl, partiklar som bildas i ståndarna hos fröväxter och som innehåller hanliga könsceller omslutna av ett skyddande skal.

 2. pollenslang

  pollenslang, slanglik bildning som i en växt växer ut från ett groende pollenkorn och genom vilken spermakärnor (hankärnor) överförs till äggcellerna.
 3. pollen

  pollen [pål´-] subst. ~et ORDLED: pollen-et
  Svensk ordbok
 4. korsningsschema

  korsningsschema, grafisk metod för att beräkna förväntad fördelning av olika genuppsättningar ( genotyper) och egenskaper ( fenotyper) hos avkomman vid korsning av två individer.
 5. pollenkorn

  pollenkorn, enskilt korn av pollen.
 6. pollenkorg

  pollenkorg, corbiculum , bildning på bakbenen hos humlor och vissa bin.
 7. pollenanalys

  pollenanalys, analysmetod inom palynologin vilken omfattar artbestämning och frekvensberäkning av växters pollen (frö­mjölskorn) och sporer vilka blivit bevarade i geologiska och arkeologiska avlagringar.
 8. pollenrum

  pollenrum, hålighet som bildas i varje ståndarknappshalva i en växt genom att de två pollensäckarna smälter samman.
 9. pollensäck

  pollensäck, pollenfack , mikrosporangium, hålrum i ståndarknappen hos en växt i vilket pollenkorn bildas.
 10. pollenzon

  pollenzon, inom pollenanalys ett tidsavsnitt vars början och slut definieras av karakteristiska förändringar i pollenkurvornas förlopp i ett pollendiagram.