1. praktisera

  praktisera är att öva sig i ett yrke på en vanlig arbetsplats.
 2. praktisera

  praktise´ra verb ~de ~t ORDLED: prakt-is-er-ar SUBST.: praktiserande, praktisering
  Svensk ordbok
 3. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.

 4. Oden

  Oden, gud i fornnordisk religion, den främste bland asarna, till namnet besläktad med kontinentalgermanernas Wodan.

 5. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.
 6. vetenskapsteori

  vetenskapsteori, det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling.
 7. genterapi

  genterapi, genkirurgi, ingrepp i arvsmassan i syfte att reparera en skadad gen eller återställa normal funktion.
 8. fasta

  fasta, frivilligt avstående från föda, till exempel som ett led i en religiös ritual eller i en medicinsk behandling.

 9. hushåll

  hushåll, en enhet av människor som delar bostad och ansvar för varandras försörjning.
 10. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, religiöst samfund grundat av Joseph Smith 1830 i USA.