1. prutta

  prutt`a verb ~de ~t ORDLED: prutt-ar SUBST.: pruttande, pruttning
  Svensk ordbok
 2. tjocktarm

  tjocktarm, intestinum crassum, del av tarmkanalen i bukhålan mellan tunntarmen och anus hos ryggradsdjur inklusive människa.
 3. pruttig

  prutt`ig adj. ~t ORDLED: prutt-ig
  Svensk ordbok
 4. prutt

  prutt subst. ~en ~ar ORDLED: prutt-en
  Svensk ordbok
 5. fis

  fis subst. ~en ~ar ORDLED: fis-en
  Svensk ordbok