1. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.

 2. William Faulkner

  Faulkner (egentligen Falkner), William, född 25 september 1897, död 6 juli 1962, amerikansk författare, en av 1900-talets stora prosaberättare.
 3. finska inbördeskriget

  finska inbördeskriget, väpnad kamp mellan borgerliga ”vita” och socialistiska ”röda” samhällsgrupper i Finland januari–maj 1918.

 4. homologisk algebra

  homologisk algebra, gren av algebran.
 5. hiatus

  hiatus, vokalmöte, följd av vokaler som uppkommer vid ord- eller morfemgränser, t.ex. t a ut, n i eller vi, d u undrar, b eakta.
 6. linear B

  linear B, skriftsystem för återgivande av grekiska, använt under sen bronsålder.
 7. dos

  dos, egentligen absorberad dos, täthet för absorberad energi vid bestrålning med joniserande strålning av t.ex. ett organ i människokroppen.
 8. hjärnskadetest

  hjärnskadetest, psykologiska undersökningsmetoder vid hjärnskada.
 9. informationsteori

  informationsteori, den grundläggande matematiska teorin för (tele)kommunikation.
 10. Goldman-ekvationen

  Goldman-ekvationen, en av amerikanen David Eliot Goldman ( 1910–98) 1943 härledd ekvation som beskriver den elektriska potentialskillnaden vid jämvikt (diffusionspotentialen) över ett membran (t.ex. membranet runt en cell) som funktion av koncentrationerna på membranets båda sidor hos de joner som membranet är permeabelt för, och av permeabiliteterna av de olika jonerna.