1. Ramadan

  Ramadan, ramaḍān, den nionde månaden i det islamiska månåret, högtidlighållen som fastemånad (se fasta).
 2. RAM

  RAM, direktminne uppbyggt av integrerade halvledarkretsar (chips).
 3. ram

  ram för urvalsdragning, statistisk fackterm för en lista, ett register eller någon annan förteckning över den population, som urvalet skall dras ur.
 4. ram

  ram, rambärverk, bärande konstruktion av balkar och pelare, böjstyvt förenade med varandra.
 5. ramlag

  ramlag, lag som endast innehåller allmänt hållna regler, ramar.
 6. Ramses II

  Ramses II, död ca 1223 f.Kr., egyptisk kung av 19:e dynastin från ca 1290 f.Kr., son till Sethos  I.
 7. ramberättelse

  ramberättelse, berättelse som i sig innesluter en eller flera andra berättelser.
 8. Rama

  Rama, fornindisk sagohjälte, huvudperson i eposet Ramayana.
 9. Ramayana

  Ramayana , Rāmāyaṇa (sanskrit, ’Ramas vandringar’), fornindiskt epos på sanskrit som traditionen tillskriver Valmiki.

 10. rami

  rami , Boehmeria nivea, art i familjen nässelväxter.