1. redovisa

  re`dovisa verb ~de ~t ORDLED: redo--vis-ar SUBST.: redovisande, redovisning
  Svensk ordbok
 2. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 3. Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna, KD, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1991, nuvarande namn sedan 1996.

 4. astronomi

  astronomi, kunskapen om och det vetenskapliga studiet av himlakroppar och andra naturföreteelser utanför planeten jorden.
 5. klimat

  klimat, de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m.

 6. hadith

  hadith, ḥadīth, benämning i islam på en kort utsaga av eller om Muhammed eller någon av hans följeslagare, och som avser att fastställa vad som i en viss fråga är normerande ”sed” ( sunna).
 7. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 8. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 9. översvämning

  översvämning, högvatten som utbreder sig över land.
 10. budget

  budget, en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.