1. reduktion

  reduktion, kemisk reaktion vid vilken ett ämne upptar en eller flera elektroner.

 2. reduktionsmedel

  reduktionsmedel, ämne som i en redoxreaktion lätt avger elektroner (oxideras) och därvid verkar reducerande.
 3. reduktioner

  reduktioner innebar att jord som adeln och kyrkan köpt eller fått av kungen skulle lämnas tillbaka.
 4. reduktionsdelning

  reduktionsdelning, detsamma som meios.
 5. reduktionism

  reduktionism, åsikten att en viss vetenskaplig teori kan översättas till, eller härledas från en annan, mer fundamental, teori.
 6. reduktion

  reduktion, inom filosofi och vetenskapsteori sägs man ha åstadkommit en reduktion av en teori T till en teori T* om man i T* kan uppställa definitioner av alla begrepp i T på ett sådant sätt att alla sanna påståenden i T följer från sanna påståenden i T* tillsammans med dessa definitioner.
 7. reduktion

  reduktion, inom fonetiken företeelsen att ett språkljuds målvärde (såsom det definieras vid noggrant uttal) inte uppnås i löpande tal utan kommer att avvika därifrån mer eller mindre eller rent av helt utelämnas, t.ex. födelsedagfölseda.
 8. reduktion

  reduktion, vid ordbildning ett slags ellips, varigenom man vid sammansättning med redan sammansatta ord (eller avledning av sådana ord) utelämnar ett mellanelement som inte behövs för att den nya ordbildningen skall vara begriplig.
 9. reduktion

  reduktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-dukt-ion-en
  Svensk ordbok
 10. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.