1. rubba

  rubb`a verb ~de ~t ORDLED: rubb-ar SUBST.: rubbande, rubbning
  Svensk ordbok
 2. trettioåriga kriget

  trettioåriga kriget, sammanfattande benämning på en serie krigiska konflikter 1618–48.

 3. upplyst despotism

  upplyst despotism, benämning som främst avser 1700-talets kungliga maktutövning som på flera håll i Europa ägde rum i enväldiga former men som idémässigt moderniserats i enlighet med upplysningens grundsatser.
 4. maktbalans

  maktbalans, samhällsvetenskaplig term som främst avser mellanstatliga förbindelser.

 5. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 6. rubbad

  rubb`ad adj. rubbat ORDLED: rubb-ad
  Svensk ordbok
 7. ekologism

  ekologism, politisk ideologi som bär upp de gröna partierna samt närstående miljögrupper och organisationer världen runt.
 8. DDT

  DDT, 1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan, vitt, kristallint ämne, som är praktiskt taget olösligt i vatten men lättlösligt i de flesta organiska lösningsmedel.
 9. Arkimedes

  Arkimedes (grekiska Archimedes), född ca 287, död 212 f.Kr., grekisk matematiker.
 10. straff

  straff, inom juridiken benämning på en påföljd som utdöms vid ansvar för brott i form av frihetsberövande eller böter.