1. rymma

  rymm`a verb rymde rymt, pres. rymmer ORDLED: rymm-er SUBST.: rymmande, rymning (till 2)
  Svensk ordbok
 2. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 3. elektronskal

  elektronskal, energiintervall i en atom inom vilket elektroner kan röra sig utan energiförlust genom strålning.
 4. etnicitet

  etnicitet betyder tillhörighet till ett visst folk eller en viss etnisk grupp.
 5. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 6. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 7. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.
 8. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 9. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 10. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.