1. supa

  su`pa verb söp supit supen supna, pres. super ORDLED: sup-er SUBST.: supande, supning; superi
  Svensk ordbok
 2. ABBA

  ABBA, popgrupp bestående av Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid (Frida) Lyngstad, bildad 1972 under gruppnamnet Björn, Benny, Agnetha och Anni-Frid.

 3. Peru

  Peru, stat i västra Sydamerika.

 4. suveränitet

  suveränitet, folkrättslig term för en stats självständighet och oavhängighet i förhållande till andra stater ( extern suveränitet) och för dess maktmonopol inom det egna territoriet ( intern suveränitet).
 5. hierarkiska systemet

  hierarkiska systemet, det system av rangordnade, nivågrupperade kategorier som används vid klassificering av organismer.
 6. partikelaccelerator

  partikelaccelerator, utrustning för att producera strålar av elektriskt laddade kärn- eller atompartiklar genom accelerering av partiklar till mycket höga hastigheter.
 7. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 8. Nintendo Co. Ltd.

  Nintendo Co. Ltd., Kyoto, japanskt spel- och underhållningsföretag med programvaruprodukter för spelarkader och hemmabruk i kombination med märkesegen elektronisk utrustning.

 9. SpaceX

  SpaceX, Space Exploration Technologies Corp., Hawthorne, Kalifornien, amerikanskt rymdtransportföretag.

 10. knark

  knark, slanguttryck för narkotika.