1. sabotage

  sabotage, allmänfarligt brott som föreligger när någon förstör eller skadar egendom som har betydelse för bl.a. landets försvar, folkförsörjning, rättskipning, förvaltning eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i Sverige.

 2. sabotage mot blåljusverksamhet

  sabotage mot blåljusverksamhet, blåljussabotagebrott som föreligger när någon angriper eller på annat sätt stör polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulansvård. 

 3. sabotageprogram

  sabotageprogram (engelska malware efter malicious software), program eller programmoduler som på olika vägar lurar in sig på datorer och där gör saker som datorns ägare inte önskat.

 4. sabotage

  sabotage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: sabot-ag-et
  Svensk ordbok
 5. sabotagegifter

  sabotagegifter, kemiska ämnen, vanligen högtoxiska, som kan användas för sabotage, t.ex. förgiftning av livsmedel, dricksvatten eller ventilationsluft.
 6. krig

  krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål.
 7. gerillakrigföring

  gerillakrigföring, krigföring som avser att beröva motståndaren en etablerad kontroll över ett område, främst genom rörlig strid av talrika mindre förband, vilka under lång tid utför sabotage och eldöverfall.

 8. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.

 9. Alfred Hitchcock

  Hitchcock, Sir Alfred, född 13 augusti 1899, död 29 april 1980, brittisk filmregissör, verksam inom brittisk film fram till 1939, därefter i Hollywood.

 10. tungvattenaktionen

  tungvattenaktionen, sabotage i Norge under andra världskriget, se tungtvannsaksjonen.