1. ny saklighet

  ny saklighet, riktning inom olika konstarter, se nya sakligheten.
 2. saklighet

  sa`klighet subst. ~en ORDLED: sak-lig-het-en
  Svensk ordbok
 3. nya sakligheten

  nya sakligheten, egentligen den nya sakligheten, tyska die neue Sachlichkeit, riktning inom konst, litteratur och musik med tyngdpunkt i Tyskland på 1920- och 1930-talen.
 4. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 5. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 6. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 7. dharma

  dharma är lagen om rätt och fel inom indisk kultur.
 8. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 9. Finlands sak är vår

  Finlands sak är vår, paroll i Sverige under vinterkriget 1939–40.
 10. fjärde industriella revolutionen

  fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0 (engelska Industry 4.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av sakernas internet, artificiell intelligens och robotteknik.