1. sal

  sal, salträd, Shorea robusta, art i familjen dipterocarpusväxter.
 2. saltsyra

  saltsyra, klorvätesyra, HCl, en lösning av gasen väteklorid i vatten.
 3. salpetersyra

  salpetersyra, HNO3, färglös, rykande, oxiderande vätska, i vattenlösning en stark syra, en av de viktigaste baskemikalierna för framställning av handelsgödsel och sprängämnen.
 4. Salvador Dalí

  Dalí, Salvador, född 11 maj 1904, död 23 januari 1989, spansk surrealistisk konstnär.

 5. salt

  salt är ett annat ord för koksalt eller natriumklorid.

 6. salutogen

  salutogen, hälsofrämjande, om omständigheter som bidrar till att personer är vid god hälsa trots att de har varit eller är utsatta för avsevärda och potentiellt sjukdomsframkallande biologiska eller psykosociala stressorer.
 7. Saltsjöbadsavtalet

  Saltsjöbadsavtalet, huvudavtal 1938 mellan SAF och LO.
 8. Salmonella

  Salmonella, artrikt, medicinskt och ekonomiskt betydelsefullt släkte bakterier i familjen Enterobacteriaceae.
 9. salat

  salat, ṣalāt (arabiska), den islamiska tidebönen, som traditionellt utförs fem gånger om dygnet (se bönetider) och som föregås av bönekallelsen ( adhan).
 10. salafism

  salafism, benämning på en rörelse (eller flera) inom islam vars företrädare säger sig vilja återgå till islams grundläggande källor.