1. sammanfoga

  samm`anfoga verb ~de ~t ORDLED: samm-an--fog-ar SUBST.: sammanfogande, sammanfogning
  Svensk ordbok
 2. kemisk bindning

  kemisk bindning, den attraktion som sammanfogar atomer till molekyler eller till vissa typer av fasta kroppar.
 3. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 4. konjunktur

  konjunktur, ekonomiskt läge och ekonomiska utsikter, marknadsläge, den rådande ekonomiska tendensen.
 5. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 6. Nepal

  Nepal, stat i Asien, till största delen belägen i Himalaya.

 7. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 8. Wienkongressen

  Wienkongressen, internationell konferens i Wien från september 1814 till juni 1815 med syfte att nyordna Europa efter Napoleontidens omvälvningar.

 9. Pablo Picasso

  Picasso, Pablo, född 25 oktober 1881, död 8 april 1973, spansk-fransk konstnär, modernismens mest mångsidige och nydanande förgrundsgestalt, verksam genom måleri, skulptur, grafik, keramik och teaterdekor.
 10. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.