1. sedermåltid

  sedermåltid, judisk påskceremoni, se påsk (Den judiska påsken).
 2. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 3. norm

  norm, det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis.
 4. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 5. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.

 6. moral

  moral, uppfattning om rätt och orätt.
 7. sunna

  sunna, begrepp som gärna används inom islam i den mer begränsade innebörden av den sed och det föredöme som kan åberopa sig på profeten Muhammed själv.

 8. etos

  etos, sed, sedlighet i moralisk halt, karaktär; moralisk (grund)åskådning; jämför etik.
 9. kultur

  kultur, odling, bildning.

 10. Jean-Jacques Rousseau

  Rousseau, Jean-Jacques, född 28 juni 1712, död 2 juli 1778, schweizisk-fransk författare och politisk filosof.