1. semester

  semester, arbetstagares årliga, av arbetsgivaren betalda ledighet för rekreation.
 2. semesterregeringen

  semesterregeringen, benämning på den av Axel Pehrsson-Bramstorp ledda regeringen 19 juni–28 september 1936.
 3. semesterersättning

  semesterersättning, ekonomisk förmån som enligt semesterlagen arbetsgivare har att utge till arbetstagare vars anställning upphör innan han har erhållit intjänad semesterlön.
 4. semester

  semes´ter subst. ~n semestrar ORDLED: sem-estr-ar
  Svensk ordbok
 5. semesterlön

  semesterlön är lön under semestern, se lön.
 6. semesterby

  semesterby, detsamma som stugby.
 7. arbetsmarknad

  arbetsmarknad, den marknad där arbetsgivarna efterfrågar arbetskraft mot betalning, dvs. lön, och där individerna utbjuder arbetskraft mot erhållande av lön.
 8. lön

  lön är den betalning man får när man är anställd och utför ett arbete.

 9. semestermånad

  semes`termånad subst. ~en ~er ORDLED: sem-ester--mån-ad-en
  Svensk ordbok
 10. semesterlön

  semes`terlön subst. ~en ~er ORDLED: sem-ester--lön-en
  Svensk ordbok