1. siffra

  siffra, tecken som utgör enskild beståndsdel i beteckningen för ett tal.
 2. binär siffra

  binär siffra, siffra i basen två (2).
 3. romerska siffror

  romerska siffror, talsymboler som användes allmänt under nära 2 000 år, först av romarna från tredje århundradet f.Kr., numera sparsamt, mest för numrering.
 4. siffra

  siff`ra subst. ~n siffror ORDLED: siffr-an
  Svensk ordbok
 5. erosion

  erosion, nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris.
 6. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 7. engelska

  engelska, på engelska English, ett germanskt språk som framför allt efter andra världskriget har blivit ett ekonomiskt, kulturellt och politiskt världsspråk.

 8. Pakistan

  Pakistan, stat i södra Asien.

 9. dödsstraff

  dödsstraff, straff bestående av avrättning, t.ex. i elektriska stolen eller genom injicering av gift.

 10. arabiska siffror

  arabiska siffror (oegentlig benämning på indoarabiska siffror), de i modern tid nära nog globalt använda talsymbolerna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.