1. signatur

  signatur, beteckning, påskrift, oftast en namnförkortning som används av ansvarig person vid godkännande av dokument.
 2. signaturförfalskning

  signaturförfalskning, förfalskningsbrott som innebär att någon förfalskar en annan persons namnteckning eller signatur på ett offentliggjort litterärt eller konstnärligt verk.
 3. signatur

  signatur, beteckning, påskrift, klassifikationssymbol, se signum.
 4. signatur

  signatur, beteckning, påskrift, inom medicinen förr använd benämning på uppgiften på ett läkemedelsrecept om läkemedlets dosering, användning och ändamål.
 5. signatur

  signatur, beteckning, påskrift, inom grafisk industri detsamma som arksignatur.
 6. signaturläran

  signaturläran, lära enligt vilken ett föremåls yttre utseende överensstämde med dess verkan, särskilt som läkemedel (”lika botar lika”).
 7. signatur

  signatur [siŋnatu´r] subst. ~en ~er ORDLED: sign-at-ur-en
  Svensk ordbok
 8. digital signatur

  digital signatur, elektronisk signatur, elektronisk underskrift, kod som bibringas ett elektroniskt meddelande för att entydigt kunna identifiera avsändaren.

 9. signaturanpassning

  signaturanpassning, militär teknik som främst genom materialval, geometrisk utformning, minimering av emission och buller ger ett föremål sådana egenskaper ( signatur) som för spanings- och målsökande sensorer skiljer sig så litet som möjligt från omgivningen.
 10. signaturpoeterna

  signaturpoeterna, signaturerna , en krets av litterärt aktiva uppsalastudenter, se Namnlösa Sällskapet.